Politiek café 29 oktober

De Woonmarkt is niet recht te breien

Op zondag 29 oktober houden Socialisten Eindhoven en ROOD socialistische jongeren een Politiek Café over de wooncrisis. Locatie is Burgers in Hertogstraat 2 in Eindhoven. De wooncrisis heeft ook Eindhoven in zijn greep en treft mensen van alle leeftijden en achtergronden. Van jonge daklozen tot ouderen op zoek naar kleinere woningen, de situatie is alarmerend en vraagt om onmiddellijke aandacht en actie. Woonrecht is een fundamenteel recht dat iedereen zou moeten genieten, ongeacht leeftijd, achtergrond of economische situatie.

Als gastsprekers nemen deel Thom Aussums, oud-directeur van woningcorporatie Trudo en stadsvernieuwer, filmer Tom Elswijk hij is gestart met een filmproject over de Eindhovense woonsituatie en Veronique van Dijk, student, woningzoekende en lid van ROOD en Socialisten Eindhoven. Andere organisaties( ouderen, studenten en jongeren) worden uitgenodigd om te reageren vanuit de zaal. Patrick van der Voort, voorzitter van Socialisten Eindhoven, zal het gesprek begeleiden.

De stijgende huizenprijzen en een tekort aan betaalbare woningen hebben geleid tot een groeiend aantal dakloze jongeren. Deze jonge mensen, die de toekomst moeten vormgeven, bevinden zich nu in een onhoudbare situatie waarin ze geen toegang hebben tot een stabiel dak boven hun hoofd. Het is van essentieel belang dat er onmiddellijke maatregelen worden genomen om hen te ondersteunen en te voorzien in hun basisbehoefte aan huisvesting.
Ook ouderen zijn op zoek naar een kleinere woning om comfortabel en veilig te kunnen leven. Het gebrek aan geschikte huisvestingsopties voor ouderen heeft geleid tot een situatie waarin ze gedwongen worden om langer in grote huizen te blijven wonen, wat niet alleen financiële druk met zich meebrengt, maar ook de beschikbaarheid van deze huizen voor jongere generaties beperkt.

Naast deze groepen zijn er nog vele honderden die behoefte hebben aan een betaalbare woning. En dat terwijl:

  • De politiek en ondernemers plannen maken voor verdere uitbreiding van de economische Brainport-activiteiten waardoor nog meer kenniswerkers uit alle delen van de wereld worden geworven om naar onze stad en regio te verhuizen.
  • Projectontwikkelaars dreigen met een bouwstop als ze niet veel minder betaalbare woningen mogen bouwen dan wel dat de gemeente over de brug komt met subsidie.
  • Woningcorporaties niet door de overheid geholpen worden om hun bouwplannen te realiseren dan wel te intensiveren.
  • De gemeentelijke hoogste bouwambtenaar buitenlandse investeerders verleidt met gunstige voorwaarden, om Eindhovense grond te kopen en hier woningen te bouwen.

Het is van cruciaal belang dat we samenwerken om deze wooncrisis aan te pakken en ervoor te zorgen dat iedereen het recht heeft op een veilige en betaalbare plek om te wonen. De toekomst van onze samenleving hangt af van de acties die we nu ondernemen. Op welke manier/met welke actie(s) komt ook aan bod tijdens het Politiek Café.