Nederland slaat uiterst-rechtsaf, links aan slag

De laatste verkiezingen hebben een verschrikkelijke winst opgeleverd voor uiterst-rechts. Alhoewel stabiel in vergelijking met de vorige verkiezingen, hebben linkse partijen de laatste 30 jaar behoorlijk ingeleverd in steun en draagkracht. Door deze politieke ontwikkelingen, waarbij (uiterst)rechtse ideeën aan terrein hebben gewonnen, roept het vragen op over de koers van het land en de reactie van de linkse politiek op deze veranderingen. En hoe linkse krachten zich zouden moeten positioneren in deze politieke dynamiek. Aan deze zoektocht wil Socialisten Eindhoven een bijdrage leveren. Onder andere door eind januari 2024 een openbaar publiek debat te organiseren, waarvoor we links breed uit willen nodigen en door verschillende meningen een mogelijkheid te geven zich te presenteren.

Opkomst van (uiterst)rechts

De opkomst van uiterst-rechts in Nederland is het resultaat van diverse sociaal-economische en culturele factoren. Een groeiend gevoel van onzekerheid en onvrede binnen bepaalde bevolkingsgroepen heeft de voedingsbodem gecreëerd voor populistische bewegingen met nationalistische en conservatieve inslag. Het debat over thema’s als migratie, identiteit en globalisering heeft de ruimte vergroot voor politieke partijen die zich aan de uiterste rechterzijde van het spectrum positioneren. Door het steeds verder opschuiven naar rechts van vrijwel alle politieke partijen en het overnemen van uiterst rechtse standpunten, zijn uiterst rechtse opvattingen en oplossingen steeds meer gemeengoed en acceptabel geworden. Links heeft hier te weinig tegenover gesteld en soms zelfs meegedaan.

De toename van uiterstrechtse invloed heeft merkbare gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Politieke polarisatie neemt toe, wat een uitdaging vormt voor de politieke stabiliteit van het land. Door het rechtse overheidsbeleid van de laatste 20-30 jaar hebben ingrijpende beleidsveranderingen op het gebied van sociaal beleid, woningbouw, zorg, immigratie en integratie de samenleving veranderd. Daardoor zijn grote groepen mensen gemarginaliseerd, tot armoede vervallen en kunnen niet volwaardig mee doen. Door zondebokkenpolitiek staan tegelijkertijd de inclusiviteit en tolerantie van de Nederlandse samenleving onder druk.

Uitdagingen voor linkse politiek

Dat bijna 3 miljoen Nederlanders nu gekozen hebben voor uiterst-rechts stelt  de linkse politiek met aanzienlijke uitdagingen. Traditionele linkse partijen moeten hun positie heroverwegen en een antwoord formuleren op de zorgen van een breder publiek. Het herdefiniëren van hun identiteit, het duidelijk communiceren van standpunten en het actief betrekken van verschillende bevolkingsgroepen worden cruciale aspecten in het aangaan van deze uitdaging.

Te midden van deze politieke verschuiving biedt het ook kansen voor linkse vernieuwing. Door zich te concentreren op eerlijke en rechtvaardige verdeling van de welvaart en rijkdom,  inclusiviteit, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid kan de linkse politiek een alternatief bieden voor (uiterst)rechtse ideeën. Het aangaan van constructieve dialogen met burgers en het benadrukken van gemeenschappelijke waarden worden essentieel om draagvlak te creëren voor progressieve beleidsmaatregelen. Daarbij zal links zichzelf opnieuw uit moeten vinden en een aantrekkelijk vergezicht dienen te presenteren waar mensen in kunnen geloven en zichzelf in kunnen herkennen.

De huidige politieke realiteit in Nederland, waarbij het land lijkt af te stevenen op een uiterst-rechtse koers, stelt de samenleving voor belangrijke vraagstukken. Terwijl uiterst-rechts terrein wint, staat de linkse politiek voor de uitdaging om niet alleen te reageren maar ook actief vorm te geven aan een progressieve visie voor de toekomst. De komende jaren zullen bepalend zijn voor de politieke richting van Nederland en de manier waarop uiterst-rechts en links daarin hun rol spelen.